VanGeleukenInfra

VGI 36 jaar in symboliek
VGI 36 jaar in symboliek

Het portret in stilleven voor het grondwerkbedrijf VanGeleukenInfra, 36 jaar in symboliek, was een omvangrijke opdracht. Niet alleen vanwege de omvang van het schilderij, 250 x 150 cm, maar ook vanwege de rijke geschiedenis van het bedrijf.

De symbolische betekenis van de diverse onderdelen uit het schilderij zijn nader toegelicht in het erbij gevoegde boek.